Mengunarvarnir og hollusta

Mengunarvarnir og hollusta

Umhverfisráðuneytið annast málefni er varða varnir gegn mengun í lofti, láði og legi, fráveitumálum og málefnum er varða förgun, meðferð og endurnýtingu úrgangs, svo og mál er varða eiturefni og hættuleg efni. Þá fer ráðuneytið með verkefni á sviði heilbrigðiseftirlits.

Lög

Stofnanir

Útgefið efni