Um ráðuneytið

Um ráðuneytið

Hlutverk

UmhverfisráðuneytiðUmhverfis- og auðlindaráðuneytið mótar stefnu og umgjörð um umhverfisvernd og sjálfbæra nýtingu náttúrugæða með velferð og jafnrétti kynslóðanna að leiðarljósi.

Framtíðarsýn

Að á Íslandi ríki almennur skilningur og samstaða um mikilvægi sjálfbærni á öllum sviðum.

Meginmarkmið

Að vönduð stjórnsýsla og fagleg vinnubrögð einkenni starfsemi ráðuneytisins og skapi grundvöll gagnsæis og trausts.  Lögð er áhersla á:

  • Skýr markmið og mælanleg viðmið í starfsemi og viðfangsefnum
  • Þekkingargrunn fyrir ákvarðanatöku og nýta markvisst þá þekkingu sem liggur fyrir í ráðuneytinu og stofnunum þess
  • Skýr skilaboð og upplýsingamiðlun bæði inn á við og gagnvart hagsmunaaðilum

Að almennur skilningur og samstaða ríki í samfélaginu um mikilvægi sjálfbærni á öllum sviðum.  Lögð er áhersla á:

  • Forystu um upplýsta umræðu um umhverfis- og náttúruverndarmál og nýtingu auðlinda
  • Almenna þátttöku og aðkomu hagsmunaaðila að málefnum ráðuneytisins
  • Fræðslu og miðlun upplýsinga um viðfangsefni ráðuneytisins

Að vaxandi kröfum um umhverfisvernd og sjálfbærni verði mætt með því að efla stefnumótun og áætlanagerð.  Lögð er áhersla á:

  • Aðferðafræði sjálfbærrar þróunar
  • Viðmið um sjálfbæra nýtingu náttúrauðlinda
  • Stefnumiðaða forgangsröðun og tímasetningu verkefna
  • Rannsóknir, vöktun, úttektir og stöðumat

""