Vatnsvernd

Vatnsvernd


Lög nr. 36/2011 um stjórn vatnamála.

  • Reglugerð nr. 935/2011 um stjórn vatnamála.
  • Reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun.

Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

  • Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.
  • Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns.
  • Reglugerð nr. 800/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkamið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn.
  • Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkamið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar rafgreiningu alkalíklóríða.
  • Reglugerð nr. 802/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkamið fyrir losun á kadmíum í yfirborðsvatn.· 
  • Reglugerð nr. 803/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkamið fyrir losun á hexaklórsýklóhexani (HCH) í yfirborðsvatn.
  • Reglugerð nr. 804/1999 um varnir gegn mengun vatns af völdum köfnunarefnissambanda frá landbúnaði og öðrum atvinnurekstri.
  • Reglugerð nr. 860/2000 um amalgammengað vatn og amalgammengaðan úrgang frá tannlæknastofum.