Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit


Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

 • Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði.
 • Reglugerð nr. 571/2002 um menntun og skyldur heilbrigðisfulltrúa.
 • Reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti.
 • Reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og eftirlit með þeim.
 • Reglugerð nr. 439/2006 um leirhluti sem er ætlað að snerta matvæli.
 • Reglugerð nr. 525/2006 um umhverfismerki.
 • Reglugerð nr. 814/2010 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum.
 • Reglugerð nr. 460/2015 um baðstaði í náttúrunni.Efnalög nr. 61/2013  
 • Reglugerð nr. 242/1974 um varnir gegn mengun matvæla af völdum blýs og kadmíums í matarílátum.
 • Reglur nr. 520/1991 um innflutning, framleiðslu og dreifingu leikfanga úr blýi.
 • Reglugerð nr. 577/2013  um snyrtivörur.