Efni og efnavörur

Efni og efnavörur


Lög nr. 61/2013, efnalög.

 • Reglugerð nr. 242/1974 um varnir gegn mengun matvæla af völdum blýs og kadmíums í matarílátum.
 • Reglugerð nr. 39/1984 um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra tilsvarandi leyfa.
 • Reglugerð nr. 196/1987 um takmörkun á sölu á kveikjaragasi.
 • Reglugerð nr. 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.
 • Reglugerð nr. 389/1994, um takmörkun á sölu gerileyðandi efna sem innihalda etanól.
 • Auglýsing nr. 51/1996 um gildistöku EES-reglugerða um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna.
 • Reglugerð nr. 609/1996 um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs.
 • Reglugerð nr. 1083/2004 um gildistöku EES-reglugerða um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna.
 • Reglugerð nr. 1025/2005 um rokgjörn lífræn efnasambönd í málningu, lakki og efnum til lakkviðgerða ökutækja.
 • Reglugerð nr. 506/2007 um takmörkun efna í vélknúnum ökutækjum.
 • Reglugerð nr. 560/2007 um fljótandi eldsneyti.
 • Reglugerð nr. 708/2008 um þvotta- og hreinsiefni.
 • Reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir.
 • Reglugerð nr. 1020/2011 um rafhlöður og rafgeyma.
 • Reglugerð nr. 496/2013 um prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingar og takmarkanir að því er varðar efni („REACH“).
 • Reglugerð nr.  577/2013 um snyrtivörur.
 • Reglugerð nr.  954/2013 um þrávirk lífræn efni.
 • Reglugerð nr. 970/2013 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins.
 • Reglugerð nr. 300/2014 um þvotta- og hreinsiefni.
 • Reglugerð nr. 350/2014 um meðferð varnarefna og notendaleyfi.
 • Reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna.
 • Reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði.
 • Reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur.
 • Reglugerð nr. 1002/2014 um gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum markaðsleyfum fyrir plöntuverndarvörur. 
 • Reglugerð nr.  124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti.
 • Reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur.
 • Reglugerð nr.  888/2015  um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni ("REACH").
 • Reglugerð nr. 471/2016 um kerfi til endurheimtar bensíngufu.